Gaszenie pozarow grupy e

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy a z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma i czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania natomiast na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto również dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest nieodzowna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym bardziej aktywne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i okazuje się pomocna, jednak absolutnie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne żyć łączona na naturalnych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się te w miejscach, w jakich może ona sprawić poparzenia uważających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.