Gastronomia tom 2

dr farinDr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Wychodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, wykonującego się za pośrednictwem technik powiązanych z szkołami psychologicznymi. Stanowi ostatnie gatunek szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w projektu zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga indywidualnym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu miejsca są coachowie, którzy idą ze własnymi użytkownikami na różnych płaszczyznach np. w kontaktu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a jeszcze analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie swoich celów i skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich zdobycia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym punktem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego własne projekty i środki intelektualne. Innymi cechami charakterystycznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w całości coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych dyrektyw; nie uczy ludzi, tylko chroni im w procesie zapoznawania się; jest wykonany na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; celem jest doprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.