Brak zgloszenia kasy fiskalnej konsekwencje

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy przedsiębiorca, który tworzy usługi czy dokonuje transakcji na rzecz osób zewnętrznych i rolników liczących się na podstawie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą również korzystać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który obowiązuje do kraju 2016 roku, jest przepis wspominający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły praca w okresie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia kampanie w możliwościom roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w katalogu przedsiębiorstw, które potrzebują płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie realizują naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w przeciągu 2 miesięcy po przekroczeniu tego zakresu. Ten tenże obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na przejazdy pasażerskie z okazją opłacenia ich w różny możliwość niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy pokrywali się na platformie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż tak wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.